ERP Danışmanlığı


Erp secim sureci ile başlayan , erp projlerinin yönetilmesi  ve uygulama sonrası gereken destek hizmetlerinin sağlanmasına  kadar  verilen tüm  hizmetleri kapsayan startejik iş danışmanlığıdır.
Admin Bilişim olarak  önce müşterimizin var olan süreçlerini  tanıyarak işe başlıyoruz Başlangıç aşamasında erp projesinin hayat geçmesi ile  yönetimin  maximum fayda sağlayacagı   iş modelini kurmak uzere kritik süreçleri analiz ediyoruz. Teknolojinin profiline  uygun olarak  Erp pazarında birbirine benzeyen pek cok ürün arasında firmanıza  en uygun ERP   ürün ve modül konfigurasyonunu    bulmanıza yardımcı  oluyoruz. Erp implemantasyon olarak başlayan aslında bir reengineering süreci olan olan bu aşamada  kaynak israfını önleyen ,yalın ve uygulanabilir temeller üzerine oturmuş parametrik bir alt yapı oluşturuyoruz.Planla –uygula- kontrol et ve önlem al temel ilkelerine uygun olarak ERP projesinin hayata geçmesi proje metodolojisinin uygulanmasına yardımcı oluyoruz.ERP  uyarlama ve geliştirme sürecinin tamamlanmasına parelel olarak başlangıçtaki iş modeline uygunluk ve birimlerde tüm fonksiyonelitesi ile kullanılabilirlik durumlarını  gözlemliyoruz.Kağit üstinde tasarlanmış bir sistem değil şirketin dinamiklerine uygun tüm iş birimlerine yayılmış  ve  butunleşik iş yapan  ve  gün sonunda yönetimin ölçülebilir değerler ile fayda sağlayacagi bir Erp sistemi  konusunda destek  veriyoruz.Business woman