Proje Finansman Çözümleri

Proje Finansman Çözümleri

Admin Bilişim , Firmaların yeni yatırım alanlarındaki kaynak ihtiyaçlarını desteklemek için alternatif kanalların kullanılması konusunda danışmanlık desteği vermektedir. AR-GE Projeleri,faaliyet alanlarına paralel yatırımlarveya yönetim geliştirme alanlarında devlet desteklerinin verilmesi sözkonusudur.İnovasyona yönelik yani iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari fayda oluşturmak için yürütülen tüm süreçler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Bu destekler içeriğinde ülkemiz sanayi kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir.
TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, AB fonları gibi çeşitli kurumların vermiş oldukları bu desteklerin planlanlanması, desteklerin alınması süreçlerinin kurgulanması,bunlara uygun firma içi hazırlıkların yapılması ,bütçelerin oluşturulması ,raporlama ve sonrasındaki denetimler konusunda hizmetvermekteyiz.
Amacımız global pazarlardaki rekabet gücünüzü güçlendirecek,sürdürülebilir kalkınma hedefinize uygun devlet desteklerinden en etkin faydayı sağlayabileceginiz ve bu tesvik ve desteklerin ana misyonuna yönelik yurt ekonomisinde kaldırac etkisi yaratacagınız yatırımlarınıza özkaynak veya banka kredisi gibi alternatiflere destek olmaktır.