Skip links

Admin olarak farklı sektörlerde ve çok sayıda gerçekleştirdiğimiz ERP proje tecrübemizi uluslararası standardlarda proje uygulama metedolojisi ile birleştirerek hizmet vermekteyiz.

Her ERP projesinin aynı zamanda bir reenginering süreci olduğu bilinci ile zaman, kaynak maliyet planlamanın dışında başarılı bir proje yönetimi için gerekli olan tüm aşamalarda hizmet vermektedir. Proje hedeflerinin belirlenmesi, proje iç müşterilerinin gereksinimlerinin saptanması iş süreçlerinizin analizi gerekirse yeniden tasarlanması veya var olan süreçlerinizin iyileştirilemesi. Varsa third party entegrasyon yönetiminin planlanması ve denetlenmesi.

Tüm bu aşamalarda proje seyrinin denetimi, raporlanması, bu kurumsal dönüşüm sürecinde firmanın mevcut çalışanlarının eğitim ve oryantasyon faaliyetleri gerekirse ek kaynak kullanımı veya yeni işgücü temini.