Skip links

ERP seçim sureci ile başlayan, ERP projelerinin yönetilmesi  ve uygulama sonrası gereken destek hizmetlerinin sağlanmasına  kadar  verilen tüm  hizmetleri kapsayan stratejik iş danışmanlığıdır.

Admin Bilişim olarak önce müşterimizin var olan süreçlerini  tanıyarak işe başlıyoruz. Başlangıç aşamasında ERP projesinin hayat geçmesi ile yönetimin  maximum fayda sağlayacağı iş modelini kurmak üzere kritik süreçleri analiz ediyoruz. Teknolojinin profiline  uygun olarak ERP pazarında birbirine benzeyen pek çok ürün arasında firmanıza  en uygun ERP ürün ve modül konfigurasyonunu bulmanıza yardımcı oluyoruz. ERP implemantasyon olarak başlayan aslında bir reengineering süreci olan olan bu aşamada  kaynak israfını önleyen, yalın ve uygulanabilir temeller üzerine oturmuş parametrik bir alt yapı oluşturuyoruz. Planla–uygula- kontrol et ve önlem al temel ilkelerine uygun olarak ERP projesinin hayata geçmesi proje metodolojisinin uygulanmasına yardımcı oluyoruz.

ERP uyarlama ve geliştirme sürecinin tamamlanmasına parelel olarak başlangıçtaki iş modeline uygunluk ve birimlerde tüm fonksiyonalitesi ile kullanılabilirlik durumlarını  gözlemliyoruz. Kağıt üstünde tasarlanmış bir sistem değil şirketin dinamiklerine uygun tüm iş birimlerine yayılmış ve bütünleşik iş yapan ve gün sonunda yönetimin ölçülebilir değerler ile fayda sağlayacağı bir ERP sistemi konusunda destek  veriyoruz.