Skip links

‘Perakende Vitrini‘ vitrinde Admin Bilişim’e Yer verdi

Perakende Vitrini “İş Zekası” Çözüm Ortağı: “Admin Bilişim”

QLİKVİEW

Perakende sektöründe Bilgi İşlem (IT) ve IT’nin öngördüğü teknolojik yazılımlar “başarılı perakende iş modelleri” üretmede çok kritik önemde. Perakende’nin sihirli anahtarı merchandising’in temelleri big-datanın sağlıklı işlenmesi ve işletilmesi prosesinde gizli.

Bu konuda perakende IT ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)  çözümleri ve  iş zekası çözümleri konunda uygulamalarıyla uzman bir firmayı tanıtmak istedim:  “Admin Bilişim.”

 

Admin bilişim özellikle perakende sektörü daha yoğun olmak üzere perakende çoklu kanal big-data yönetimi ve iş zekası uygulamaları konusunda çalışıyor. Özellikle karar destek sistemlerininin iş zekası uygulamaları ile güçlendirilmesi konusunda önemli referans projelere sahip.

Sosyal ağ verileri, makinaların/sensörlerin ürettiği veriler, web-loglar ve bunun gibi… Kısaca ‘Big Data’…

‘Big Data’ nın gücünü kullanmak için kurumlar; uzman analistler, kompleks algoritmalar, büyük yazılımsal ve yapısal yatırımlar yapmak zorunda kalıyor. Bu konular iş birimlerine ve Bilgi İşlem uzmanlarının karşısına“Big Data’yı daha kullanışlı hale getirmek mümkün mü?” sorusunu getiriyor.

Admin Bilişim; marka geliştirme bazlı ve kurumsal olarak aldığı tüm projelerde proje süresince tüm proje adımlarının denetimi, raporlanması, bu kurumsal iş modeli dönüşüm sürecinde firmanın mevcut çalışanlarının eğitim ve oryantasyon faaliyetleri gerekirse ek kaynak kullanımı veya yeni yetkin insan kaynağı tedariği, eğitimi ve işe yerleştirilmesi gibi ana süreç, süreç ve alt süreçlerdeki tüm iş detaylarını profesyonelce yöneten bir kurumdur.

İş yönetim tasarımı olarak Admin Bilişim şu adımları izler:

  • Proje hedeflerinin belirlenmesi,
  • Proje gereksinimlerinin saptanması,
  • İş süreçlerinizin analizi,
  • Sürecin iyileştirilmesi ya da yeniden tasarlanması
  • Entegrasyon yönetiminin planlanması ve denetlenmesi

gibi kritik adımları “eş-güdümleyerek” hizmet üretir.

Admin Bilişim Stratejik hedeflere ulaşabilmek için “kurumsal verilerden ve etkin veri yönetiminden” hareket eder.

Yönetsel kararlarda doğruluk ve hızı artırıcı kurum içi data yönetimi yapar.

Yönetsel karar alma süreçlerinin “iş zekası uygulama” yazılım ve yaklaşımlarıyla “basitleştirmek” Admin Bilişimin iş yapma mantığının özüdür.

Admin Bilişimin firmalar için ürettiği özel fayda hedefleri özetle şu şekildedir:
**Sadece sahip olduğunuz veriyi “daha iyi ve etkin kullanarak” karlılığınızı gözle görülür şekilde artırabilirsiniz.

**ERP,CRM,HR,B2B ,B2C ,M2M Facebook,Twitter,Linkedin vb sosyal ağlar gibi farklı kaynaklarda toplanan verileriniz küçük bir “iş zekası uygulamısı ile” zengin içerik ve çarpıcı görsellikle analiz etmek size çok farklı iş ve kazanç fırsatlarını ortaya getirir.

**Geleceği bugünün somut verileri ile öngörüp yönetebilirsiniz

**Big data analizleri sonucu rakamların söylediği ve öngördüğü geleceğe göre pozisyon alabilir ve gerekli önlem kararlarını çok önceden verebilirsiniz.

**Büyük veri kümelerini Q’lik view yazılım ve danışmanlık çözümleri desteğiyle saniyeler bazında işleyebilirsiniz..

 

** ”In Memory veri tabanı teknoloji”sini kullanarak hız ve performans birlikteliğinin gücünü eş-zamanlı olarak yaşayabilirsiniz.

**Big Datayı özel yazılım danışmanlık çözümleriyle iş birimlerinin herbirinin amacına ve isteğine yönelik faydalı formatlara dönüştürebilirsiniz

O halde tüm kurumlar çoklu bilgi üreten kanallarda atıl duran Büyük Verinin Gücünü artık işlerinde kullanmalı.

Admin Bilişim İş zekası çözümlerini –kuruma özel- bir demo sunumu ile big data’nın nasıl yeni işlerde “etkin girdi” olarak kullanılabileceğini “somut uygulama adımları” ile ortaya koyuyor.

Büyük Veriye tek başına “sahip olmak” yeterli değil. Önemli olan sahip olunan bu büyük veriyi İş Birimlerinin verim, etkinlik ve karlılık amaçlarına uygun hale getirmek..

Admin Bilişim bu çok yönlü “iş zekası” modellerinin alt yapısını kurmakta ve sürecin her kritik adımında “danışmanlık hizmetleri vermekte.

Admin Bilişim Perakende Sektörüne Özel QlikView ile “Çok Kanallı Perakende Analizi “danışmanlığı vermekte.

Çok kanallı perakende kokpitleri tüm alışveriş kanalları üzerinden (Perakende mağaza, online mağaza, çağrı merkezi, mobil mağaza ve katalog satışlar) gelen satış, iade ve müşteri bilgi verilerini birleştirip, görselleştirerek derinlemesine analiz yapmanızı sağlar. Tüm alışveriş kanallarını tek bir yapıda birleşmiş olarak görmek, müşterilerinizi ve alışveriş alışkanlıklarını daha iyi anlayarak karışık çok kanallı perakende süreçlerinin detaylı izlenmesine destek olur.

Admin Bilişim Q’likView uygulamaları ile “kurumsal big-data havuzu” oluşturarak ve/veya “kurumsal veri entegrasyonu” sağlayarak iş birimleri arasında bilginin daha hızlı, daha sonuca odaklı, daha basit, daha doğru hareket etmesi ve kararlara alt yapı sağlaması için sistem kurma, süreç yönetme, teknik kullanım eğitimleri, kritik kaynak temini, süreç kontrolleri konularında perakende firmalarına destek olmaktadır.

Admin Bilişim perakende sektör kurumlarındaki data havuzcuklarının daha etkin yönetimi konusunda tüm departman yöneticileri ile “yönetsel karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi” konularında çalışır.

İş zekası, yıllarca iş kararlarını daha iyi verebilme, anlayabilme süreçlerinde izlenen yol, metodoloji ve teknoloji süreçlerinin bir bütünü olarak değerlendirildi. Bununla birlikte gerçekten güçlü kararları verebilme ve iş dinamiklerini kavrayabilme konusu sadece bir kişinin gördüğü veri kümesi ya da düşündükleri üzerine inşa edilmemekte, karar verecek çalışanların formal/formal olmayan gruplara erişim ve iletişim sonunda belli noktalarda uzlaşması, farklı bakış açıları ve sonuçların bir araya getirilmesi çerçevesinde ele alınmaktadır.

  • Güvenli ve denetlenebilir ortamda iş yapmak,
  • İş ve işletme performansının ANLIK ölçümü ve “sonuçların anlık kullanılması”,
  • Bütünleşik yapıda çalışmak,
  • büyük datayı, çoklu kanallardaki bilgiyi yönetebilmek kısaca rekabet ortamında çeviklik kazanmak için bilgi teknolojilerinin gücünden tüm sektörlerin özellikle perakendenin daha bilinçli şekilde yararlanması gerekir.

O halde perakende sektörü için big-data yönetiminde Admin Bilişim mottosunda yer aldığı şekliyle yol ve yöntem belli.

“İşinize teknolojiyi katın, farkı görün!”

Kaynak: Perakende Vitrini